Posudky vozidel

Nabízíme vypracování znaleckých posudků soudním znalcem

Obor "Ceny a odhady motorových vozidel"

Volejte 723 703 683 nebo pište na info@kvskiservis.cz

Certifikát k nahlédnutí